Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Przyjmowania skarg i wniosków dotyczących ...

Przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu

Dodano: 2017-12-19 08:01:11             Zmodyfikowano: 2017-12-19 09:55:44
Rejestr zmian
Informacja Prezesa Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu
w zakresie przyjmowania skarg i wniosków
dotyczących działalności Sądu
 
            Stosownie do § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia
16 maja 2012 r. poz. 524) informuję, że:
 • Skargi i wnioski złożone osobiście na piśmie, przyjmują pracownicy Biura Obsługi Interesanta tutejszego Sądu w budynku przy ul. Żeromskiego 5 w dniach pracy Sądu,
  w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem przerwy od. godz. 11.30 do godz. 11.45 codziennie.
 • Skargi i wnioski kierowane za pośrednictwem poczty polskiej powinny być zaadresowane w następujący sposób:
Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Żeromskiego 5
47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • Skargi i wnioski mogą być również wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oraz w formie ustnej do protokołu
  w godzinach przyjęć Prezesa Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu tj. w każdy wtorek od godz. 12.00 do godz. 14.00 (pokój nr 18 w budynku Sądu przy ul. Sądowej 6).
  Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 • Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie
  i asesorzy sądowi są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, zostaje ona niezwłocznie przekazana do akt sprawy, której skarga dotyczy, z zawiadomieniem o tym skarżącego.
 • Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu jest Prezes Sądu Rejonowego
  w Kędzierzynie-Koźlu. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu jest Prezes Sądu Okręgowego w Opolu.
 • Jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku.
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.