Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Ochrona danych osobowych Klauzula informacyjna dotycząca ...

Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

Dodano: 2018-06-15 10:36:28             Zmodyfikowano: 2018-06-15 10:36:28
Rejestr zmian
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego
na terenie Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu
 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, iż:
1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu z siedzibą: ul. Sądowa 6, 47-200 Kędzierzyn- Koźle; e- mail: administracja@kozle.sr.gov.pl
2.     W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail agnieszka.zmuda@kozle.sr.gov.pl       tel. 77 40 53 199
3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. l lit. e – RODO oraz       art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy;
4.     Monitoringiem wizyjnym w Sąddzie Rejonowym w Kędzierzynie- Koźlu objęty jest budynek przy ulicy Żeromskiego 5 z obszarem działania: parking, wejścia do budynku, przestrzeń komunikacyjna tj. schody, korytarze.
5.     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz podmiotowi świadczącemu usługi ochroniarskie w obiektach sądu
6.     Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7.     Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
8.     przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.     w oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.