Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Ochrona danych osobowych Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Dodano: 2018-06-15 10:31:12             Zmodyfikowano: 2018-06-15 10:31:12
Rejestr zmian
 
Klauzula informacyjna
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie- Koźlu
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, iż:
1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie- Koźlu z siedzibą: ul. Sądowa 6, 47-200 Kędzierzyn- Koźle; e- mail: administracja@kozle.sr.gov.pl
2.     W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail agnieszka.zmuda@kozle.sr.gov.pl tel. 77 40 53 199
3.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów takich jak: sprawowania wymiaru sprawiedliwości, procesu rekrutacyjnego, zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie, realizacji praktyk i staży oraz umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów, prowadzenia sprawozdawczości oraz działalności finansowej, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,
4.     Pani/ Pana Dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, w której będzie to wynikało z przepisów prawa.
  1. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacjom międzynarodowym i innym podmiotom z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
6.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez okres  wynikający z przepisów prawa dotyczących  archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi i inną dokumentacją sądową.
7.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  4. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/Pana Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.