Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Struktura organizacyjna Sekcja wykonawcza

Sekcja wykonawcza

Dodano: 2013-01-23 14:44:09             Zmodyfikowano: 2017-04-12 09:37:37
Rejestr zmian
Sekcja Wykonawcza
pełniący obowiązki Kierownika Sekcji Przewodniczący Wydziału II Karnego : SSR Igor Szwedkowicz
 
Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej : Anna Grabowska
 
Adres siedziby : ul. Sądowa 6, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
Biuro Podawcze i punkt kasowy : Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
 
Telefony
tel.: (77) 405-30-01
tel.: (77) 472-52-60
(77) 472 52 78; (77) 405 30 15
Fax : 77 – 472 52 71;  
 
Godziny przyjmowania stron:
 
poniedziałek         od 10.00 do 18.00
wtorek – piątek    od godz. 8.00 do 14.00
 
Zakres prowadzonych czynności Sekcji Wykonawczej:
wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych z obszaru właściwości
 
Właściwość miejscowa:   Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Zdzieszowice
 
Właściwość rzeczowa Sekcji  Wykonawczej:
Sekcja Wykonawcza rozpoznaje sprawy z zakresu Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu wykroczeń i innych ustaw zawierających przepisy karne z obszaru właściwości, w szczególności:
 
W sprawach karnych i wykroczeniowych:
·         Udzielenie pomocy sądowej
·         Skrócenie wykonania środka karnego
·         Zatarcie skazania
·         Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania
·         Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej
·         Odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary
·         Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej w miejsce kary grzywny
·         Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, której uprzednio wykonanie odroczono
·         Wnioski dotyczące dozorów (wnioski o oddanie pod dozór wnioski o zwolnienie od dozoru)
·         Wnioski dotyczące zmiany uchylenia lub ustanowienia obowiązku nałożonego na skazanego
·         Zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności
·         Uznanie za wykonane środków karnych po upływie  połowy okresu, na który je orzeczono 
·         Zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności
·         Orzeczenia wydane na podstawie art. 201 i 204 kkw
·         Zarządzenie wykonania zastępczej kary aresztu
·         Umorzenie, odroczenie, odwołanie odroczenia, rozłożenie na raty, odwołanie rozłożenia na raty kary grzywny lub kosztów sądowych
·         Wnioski państw obcych o wykonanie prawomocnych orzeczeń o karach o charakterze pieniężnym
 
Wysokość opłat kancelaryjnych:
 
·         poświadczony odpis, wypis lub wyciąg – 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
·         odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności – 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
·         odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności – 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
·         wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy – 1 zł odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł - za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
 
Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości
 
Informacje dotyczące wniosków:
Jeżeli wniosek podlega opłacie to opłatę uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku. Do wniosku dołącza się dowód wpłacenia opłaty. Do wniosku podlegającego opłacie można załączyć wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty.
 
Wysokość opłat od wniosków:
·         od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80 zł
·         od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 zł
·         od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania uprzednio odroczonej kary pozbawienia wolności –100 zł
·         od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł
 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.