Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Sporządzenie spisu inwentarza po ...

Sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Tadeuszu Kobylnik

Dodano: 2018-06-22 12:38:43             Zmodyfikowano: 2018-06-22 12:38:43
Rejestr zmian
Sygn. akt  I Ns 250/18
P O S T A N O W I E N I E
 
                                                                       Dnia  13 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu  Wydział I Cywilny
w składzie :
Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz
po rozpoznaniu w dniu   13.06.2018 r. w Kędzierzynie-Koźlu
na  posiedzeniu niejawnym
sprawy z  wniosku Michała Kobylnik
z udziałem Haliny Kobylnik i Aleksandry Podlaska
o sporządzenie spisu inwentarza po Tadeuszu Kobylnik
postanawia:
1.zarządzić sporządzenie spisu inwentarza po Tadeuszu Kobylnik zmarłym dnia 04.05.2014 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Kędzierzyn-Koźle
2. zlecić sporządzenie spisu ww. inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztofowi Gronek,
3 zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Uzasadnienie
Michał Kobylnik za pośrednictwem pełnomocnika wystąpił z wnioskiem                      o sporządzenie spisu inwentarza po Tadeuszu Kobylnik zmarłym dnia                04.05.2014 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Kędzierzyn-Koźle. Na podstawie akt tut. Sądu o sygn. I Ns 306/17 ustalono, że zgodnie z prawomocnym postanowieniem z dnia 13.02.2018 r. wydanym w tejże sprawie spadek po Tadeuszu Kobylnik na podstawie testamentu nabyła w całości Halina Kobylnik. Wnioskodawca wskazał, że jest uprawniony do dochodzenia zachowku po spadkodawcy.
  W myśl art. 637§ 1 k.p.c., na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. 
Mając to na uwadze Sąd orzekł jak w punktach 1 i 2 sentencji.
Orzeczenie w punkcie 3 uzasadnione jest treścią art. 637 § 3 k.p.c., zgodnie     z którym Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza
"osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. tj. spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.