Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt I ...

Ogłoszenie do sprawy Sygn. akt I Ns 620/17

Dodano: 2017-11-03 09:00:44             Zmodyfikowano: 2018-01-25 15:17:20
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 620/17                                  Kędzierzyn-Koźle, dnia  25.10.2017 r.

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Gminie Zdzieszowice  na złożenie, do depozytu sądowego kwoty 10.873 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy 00/100) z tytułu należnego nieznanym uczestnikom postępowania odszkodowania przyznanego Stanisławowi Ziębie i Marii Ziębie (po 5.436,50 zł na rzecz każdego z nich)  za nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice nieruchomość położoną w Januszowicach (obręb Januszkowice, gmina Zdzieszowice) stanowiącą działkę gruntu nr 756/1,  o powierzchni 0,0033 ha, dla której  Sąd  Rejonowy  w Kędzierzynie - Koźlu prowadzi  księgę wieczystą nr OP1K/00027973/1, który to depozyt może zostać wydany następcom prawnym  Stanisława Zięby i Marii Zięba  na ich wniosek po okazaniu przez nich dokumentów potwierdzających tytuł prawny do  opisanej wyżej nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu po wykazaniu tytułu prawnego.     
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.