Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie do sprawy I Ns 658/17 ...

Ogłoszenie do sprawy I Ns 658/17 zezwolenie na złożenie depozytu sądowego

Dodano: 2018-06-26 12:20:34             Zmodyfikowano: 2018-06-26 12:23:39
Rejestr zmian
Kędzierzyn-Koźle, dnia 26.06. 2018 roku
Sygnatura akt I Ns 658/17 
 
  OGŁOSZENIE
 
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Gminie Reńska Wieś na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.431 zł  (słownie złotych: dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden 00/100), tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Reńska Wieś na podstawie decyzji Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego  z dnia 14.09.2017 r.  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  - działki nr 915/5 z karty mapy nr 2 o powierzchni 0,0005 ha, położonej w Długomiłowicach, gminie Reńska Wieś, który to depozyt może zostać wypłacony  poprzedniemu właścicielowi nieruchomości - Franciszkowi Hencel. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie lat 3 licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia.      
 
 
 
 
 
Sędzia
(pieczęć)


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.